Товар за меѓународен транспорт

Се товари од

Се растоварува во

Србија

Македонија

Ниш

Скопје

Алексинац

Elektroelement Skopj

Пунктови за товар

Пунктови за растовар

Подготвен за товарање

25/10/2019

Рок на испорака

28/10/2019

Детали за камионот

Камион

  Полуприколка со церада

Носивост

  24 ton

Должина

  13,6 [m]

Обем

Дополнителни информации

Вид на товар

Цена

Сите видови на товари

  380 eur

  Poln kamion, edno mesto na utovar,

Валидност на понудата

30/12/2019

Покажување на карта

Покажи мапа

Контакт

Фирма

Elektroelement Skopje

Опис

Вид на фирма

Држава

Град

Адреса

Телефон

Мобилен

e-mail:

www:

Трговска фирма / Увозник, извозник

Македонија

SKOPJE , 1000

ul. Pero Nakov br 25 Skopje

00389 2 2580 773

070 637 958

Zoranco.Sotirov@elektroelement.com.mk

www.elektroelement.com.mk

Uvoz i izvoz na trgovska roba.- elektromaterijali- vodovodni i kanalizacioni materijali- crna i oboena metalurgija- hemiski proizvodi- masinski delovi i materijali

Корисничко име:

Лозинка:

Преглед на товари

Објави товар

Преглед на камиони

Објави камион

Список на субјекти

Blabla.com