Товар за меѓународен транспорт

Се товари од

Се растоварува во

Србија

Македонија

Крушевац

Скопје

Veliko Golovode 37

Перо наков 25

Пунктови за товар

Пунктови за растовар

Подготвен за товарање

23/10/2019

Рок на испорака

26/09/2019

Детали за камионот

Камион

  Полуприколка со церада

Носивост

  11 000

Должина

  13 metr.

Обем

Дополнителни информации

Вид на товар

Цена

Сите видови на товари

  400 eur

Валидност на понудата

30/11/2019

Покажување на карта

Покажи мапа

Контакт

Фирма

Elektroelement Skopje

Опис

Вид на фирма

Држава

Град

Адреса

Телефон

Мобилен

e-mail:

www:

Трговска фирма / Увозник, извозник

Македонија

SKOPJE , 1000

ul. Pero Nakov br 25 Skopje

00389 2 2580 773

070 637 958

Zoranco.Sotirov@elektroelement.com.mk

www.elektroelement.com.mk

Uvoz i izvoz na trgovska roba.- elektromaterijali- vodovodni i kanalizacioni materijali- crna i oboena metalurgija- hemiski proizvodi- masinski delovi i materijali

Корисничко име:

Лозинка:

Преглед на товари

Објави товар

Преглед на камиони

Објави камион

Список на субјекти

Blabla.com