Товар за меѓународен транспорт

Се товари од

Се растоварува во

Србија

Македонија

Ниш

Скопје

АЛЕКСИНАЦ

ул. Перо Наков 25, С

Пунктови за товар

Пунктови за растовар

Подготвен за товарање

11/12/2019

Рок на испорака

17/12/2019

Детали за камионот

Камион

  Полуприколка со церада

Носивост

  25000 кгр

Должина

  13.6 мет.

Обем

Дополнителни информации

Вид на товар

Цена

Сите видови на товари

  400

Валидност на понудата

31/12/2019

Покажување на карта

Покажи мапа

Контакт

Фирма

ELEKTROELEMENT

Опис

Вид на фирма

Држава

Град

Адреса

Телефон

Мобилен

e-mail:

www:

Трговска фирма / Увозник, извозник

Македонија

SKOPJE

UL. PERO NAKOV 25

02 2580 773

070 637 958

Zoranco.Sotirov@elektroelement.com.mk

www.elektroelement.com.mk

Корисничко име:

Лозинка:

Преглед на товари

Објави товар

Преглед на камиони

Објави камион

Список на субјекти

Blabla.com