Услови за користење


CargoStandard.com

е потполно бесплатен за користење на податоците

доклку сакате да објавите товар или камион

морате да се зачлените со внесување на

Ваше корисничко име и лозинка по Ваш ибор и да продолжите

со внесување на податоци за Вас како субјект

доколку сте зачленети треба само да се најавите со

Вашето корисничко име и лозинка

Членството е потполно бесплатно

Ви благодариме

CargoStandard.contact@gmail.com

Корисничко име:

Лозинка:

Преглед на товари

Објави товар

Преглед на камиони

Објави камион

Список на субјекти

Blabla.com