Упатство за регистрацијаКликнете на означеното место со црвен кругВнесете Ваше корисничко име и лозинка по Ваш изборПри погрешно внесени корисничко име и/или лозинка Ви се покажува следната поракаПонатаму продолжувате со внесување на Ваши податоци како субјектЗа да ги промените Вашите податоци како субјект потребно е да бидете прво најавени

понатаму треба да кликнете на означеното место со црвен кругВи благодариме , контактирајте не

CargoStandard.contact@gmail.com ; 071 239 453

Blabla.com