Упатство за внесување товари/камиониКликнете на означеното место со црвен круг за да внесите / објавите товарСо жолт круг е одбележано каде треба да кликнете за да го отворете списокот на домашен товар внесен од Вас

Со црвен круг е одбележано каде треба да кликнете за да внесите нов меѓународен товарЕкран каде треба да ги внесите податоците на нов меѓународен товарПосле внесувањето на нов товар можете да промените постоечки товар - одбележано со црвен круг

Или да внесете повторно нов товар - одбележано со жолт кругДатумот на валидност на понудата означува до кога Вашиот товар ќе се прикажува

Ви благодариме , контактирајте не

CargoStandard.contact@gmail.com ; 071 239 453

Blabla.com